Naše storitve

Želite postati Hausengel? Mi smo tukaj za Vas!

Organizacijska in dejanska odgovornost, ki jo prevzema kvalificiran in certificiran jemalec franšize Hausengel, da bi ljudem, ki potrebuje oskrbo omogočil življenje doma, ni primerljiva z enostavno dejavnostjo gospodinjske pomoči. Tudi kvalifikacija jemalcev franšize govori v prid lastnemu, odgovornemu, samostojnemu prevzemu dejavnosti za naročnika. To pomeni, da so jemalci franšize Hausengel izobraženi tako, da potek dneva načrtujejo in izvajajo v lastni odgovornosti ter po potrebi angažirajo druge ponudnike storitev ali pomočnike, da bi dosegli optimalno oskrbo in zadovoljstvo strank. Pred sprejetjem dejavnosti jemalec franšize s svojo stranko, to je osebo, ki potrebuje oskrbo ali njegovo družino, sklene pogodbo o izvajanju storitev oskrbe. V tej pogodbi so storitve jemalca franšize z njegovo stranko dogovorjene na osnovi predhodno ustvarjene analize potreb. To omogoča transparenten in za obe strani varen potek pogodbe.

Jemalci franšize poleg storitev oskrbe radi nudijo tudi gospodinjska opravila tako kot osnovne storitve nege. V posamičnem primeru je lahko pri obsežni in težki osnovni negi tako kot pri medicinski oskrbi oz. zdravniško odrejeni negi priporočljiva pomoč odobrene ambulantne negovalne službe. Tudi tukaj jemalci franšize svojim strankam z veseljem nudijo podporo.

Jemalci franšize so aktivno dejavni ponudniki storitev. Niso samostojni samo v pravnem smislu, kot so potrdila preverjanja dejavnosti, temveč je tudi njihovo samostojno postopanje velika razbremenitev in dobiček za njihove naročnike. Vsi ti razlogi v okviru preverjanja dejavnosti vodijo do potrditve samostojnosti jemalcev franšize Hausengel.