Okvirni pravni pogoji

Transparentnost je pomembna. Da boste tudi v pravnem smislu lahko brezskrbni, Vam tukaj ne želimo podrobneje predstaviti samo našega ustanovnega franšiznega koncepta Hausengel, temveč Vam dati tudi splošen pregled trga.

Tudi Višje deželno sodišče v Frankfurtu potrjuje legalnost franšiznega sistema Hausengel.

Transparentnost trga 

Pošiljanje

 

Načeloma zaradi svobode opravljanja storitev, ki je v veljavi odleta 2004, za prebivalce Vzhodne Evrope obstaja možnost, da tuja podjetja kot ponudniki svoje delojemalce začasno pošiljajo v Nemčijo, da tam opravljajo storitve. Do pošiljanja pride, če oseba, ki znotraj države članice EU, dela na račun tamkajšnjega delodajalca in po napotilu katerega je začasno poslana v Nemčijo, da tam za delodajalca opravlja delo. Posledica zakonitega pošiljanja je, da so pravni predpisi države pošiljateljice, to je država v kateri ima delodajalec sedež, še vedno v veljavi. Neodvisno od tega je potrebno upoštevati v Nemčiji veljavne obvezne standarde za varstvo pri delu, kot je na primer največji dovoljen delovni čas, minimalno število dni letnega dopusta ali varnostni ukrepi na delovnem mestu. Sem spada tudi od 1. januarja 2015 veljavna minimalna plača v višini 8,50 EUR/uro, in jo mora izplačati delodajalec.

Informativni list „Entsendung“ (Pošiljanje)